Heemkundekring

De Vlasselt

"...verzamelt informatie en publiceert over velerlei onderwerpen uit de historie van de kerkdorpen Langeweg, Terheijden en Wagenberg. Tevens worden door De Vlasselt heemkundig belangrijke voorwerpen verzameld, bewaard, beheerd en tentoongesteld."

OVER ONS

Maak kennis met het erfgoed van Langeweg, Terheijden en Wagenberg.

De gemeente Terheijden is een voormalige gemeente in het westen van Noord-Brabant. De hoofdplaats van deze gemeente was Terheijden. Daarnaast omvatte ze Wagenberg en een gedeelte van Langeweg.

Oude kaart gemeente Terheijden

Tot 1997 vormde Terheijden samen met Wagenberg en een gedeelte van Langeweg de gemeente Terheijden. Bij de gemeentelijke herindeling in 1997 is de gemeente Terheijden opgeheven en zijn de dorpen onder 2 andere gemeentes verdeeld. Langeweg kwam bij de gemeente Zevenbergen die in 1998 zijn naam wijzigde in Moerdijk, terwijl de rest van de gemeente Terheijden samen met de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe aan de gemeente Made werd toegevoegd. Deze gemeente wijzigde zijn naam in Drimmelen op 1 januari 1998.

WERKGROEPEN

Voor Heemkundekring De Vlasselt is een groot aantal vrijwilligers actief die zich inzet voor het onderhoud van het erfgoed in Langeweg, Terheijden en Wagenberg. Die vrijwilligers werken samen in één van de volgende werkgroepen.

Eendenkooi

In nauwe samenwerking met medewerkers van Staatsbosbeheer onderhouden de leden van deze werkgroep de Eendenkooi. Het belangrijkste is het in stand houden van een gedeelte van de oorspronkelijke kooi, met name gericht op het wed en één vangarm. Deze groep van 12 à 13 vrijwilligers zorgt er voor dat de kooi bezoekbaar blijft (in tact en toonbaar). Dat betekent: maaien, zagen, vlechten, sloten schoonmaken, paden schoonzetten, etcetera. Dit doen zij in de periode van september tot en met april. Jaarlijks organiseert de Vlasselt aantal (gratis) excursies in dit unieke stuk natuur o.l.v. een ervaren gids. Via onze nieuwsbrief en de evenementenkalender wordt u daar van op de hoogte gebracht. Kunt u niet zo lang wachten dan kan ook Staatsbosbeheer een rondleiding (tegen betaling) voor u verzorgen.

Linie Munnikenhof

Naast de Linie van de Munnikenhof behoort ook het onderhoud van de Spinolaschans tot het aandachtsgebied van deze werkgroep van ongeveer 18 vrijwilligers. Ook hierbij wordt nauw samengewerkt met medewerkers van Staatsbosbeheer. De Linie van de Munnikenhof maakt deel uit van een verdedigingslint dat is aangelegd door Menno van Coehoorn. De werkzaamheden van de werkgroep zijn gericht op educatie (inzicht in de taak van een Linie), op historie (het in stand houden van deze Linie) en op ecologisch beheer (onderhoud en aanleg van paddenpoelen). De Spinolaschans is een oud vestingwerk nabij de rivier de Mark, tussen Breda en Terheijden. Deze bestaat uit een stervormige hoge aarden wal met binnenin een 1,5 ha groot grasland en aan de buitenzijde een (gedeeltelijk verlande) gracht. De Spinolaschans is vrij toegankelijk en leent zich uitstekend voor een wandeling.

Kapel Poolse Dreef

Bij het Maria Kapelleke aan de Poolse Dreef is het goed toeven. Dat blijkt wel uit het feit dat je er - bij goed weer - altijd wel een paar fietsers of wandelaars treft die er even de rust opzoeken. Dit komt niet in de laatste plaats door de inspanningen van de groep vrijwilligers die deze kapel en de bijbehorende tuin in prima staat houden. Sinds zij aandacht schenken aan dit perceel is het vandalisme enorm afgenomen. Door de werkgroep is er een insectenmuur gerealiseerd, zijn de planten in de tuin allemaal benoemd en wordt het geheel toonbaar gehouden. Geen wonder dus dat velen de rust van deze kapel opzoeken om even bij te komen en te genieten van dit stukje natuur.