De stenen voor het pad naar de kapel.

Begin oktober 2022 heeft een nieuwe groep vrijwilligers het onderhoud van de tuin van het kapelletje overgenomen van de groep die de tuin jarenlang heeft onderhouden.

Er werd veelvuldig overlegd en al gauw werd duidelijk dat we op dezelfde lijn zitten. We willen de tuin teruggeven aan de natuur. In november werden een paar stukken ingezaaid met zaad dat geschikt is voor droge en schrale grond. Wat er gaat groeien hoort er thuis, wat niet opkomt hoort er niet thuis.

In maart werden de werkzaamheden hervat. Stenen werden opgehaald om een pad aan te leggen zodat mensen het kapelletje gemakkelijker kunnen bereiken. Wilgentenen werden op maat gezaagd om zodoende looppaadjes te maken afgebakend met gevlochten wilgentenen. De bedoeling is om het gras tussen die afrastering van wilgentenen te verwijderen en op te vullen met houtsnippers.

 

 

Er werd ook een begin gemaakt met het afrasteren van de looppaadjes met wilgentenen.

De kosten die we maken worden vergoed door het bisdom. We kunnen gebruik maken van de opbrengst van de kaarsjes verkoop.

De haagbeuken zijn hiervan betaald. Het volgende plan zijn de houtsnippers voor de looppaadjes.

Een van de plaatsen die zijn ingezaaid is al behoorlijk tot ontwikkeling gekomen

De andere plaatsen hebben een langere kiemtijd nodig.