Recent heeft natuurbeheergroep Linie van de Munnikenhof een bijzondere vondst gedaan tijdens de werkzaamheden in een van de grachten van de Linie. Zij troffen daar een grote steen die grotendeels verborgen was onder de grond.

Bij nader inzien betrof het een grenspaal of te wel een limietpaal.

" Limietpalen gaven de grens aan van militaire gebouwen en terreinen. Waar de terreingrens een hoek maakte werd een paal geplaatst en op lange recht stukken lijken ze elke 125-150 meter geplaatst.
Vaak staat nummer 1 bij de ingang of de meest noordelijke punt van het terrein en zijn ze met de klok meedraaiend ingegraven. Binnen de palen mocht defensie haar gang gaan zonder inmenging van de lokale overheid. Op de stenen is een inscriptie aangebracht bestaande uit
de hoofdletter O met een volgnummer, in git geval 60. Deze nummers correspondeerden met de registratie van eigendommen van het toenmalige Ministerie van Oorlog. Het gebruik van limietpalen werd tussen 1650 en 1800 toegepast."

Met vereende krachten van 3 vrijwilligers hebben we de paal in oorspronkelijke stand terug gezet. Helaas is deze steen voor bezoekers moeilijk te traceren.