• van: 1977
  • tot: 1998

Op vrijdag 4 februari 1977 is het gemeenschapshuis ‘De Dreef’ op feestelijke wijze in gebruik genomen.

Hierover heeft men destijds kunnen lezen in de streekbladen alsmede in Rondom De Toren, waarin ook uitgebreid aandacht is besteed aan het nieuwe onderkomen van de Stichting Kultureel Werk. Destijds kwam Rondom De Toren alleen in Terheijden uit.

Eén punt is in die publicaties niet aan de orde gekomen, namelijk waarom het voormalige jongenspatronaat uit 1928 juist deze naam heeft gekregen.

Voor de echte oude Terheijdense mensen heeft ‘de dreef’ een heel bekende klank en zij hebben de naam dan ook direct begrepen. Maar vooral voor degenen die het oude Terheijden niet hebben gekend, en daarom misschien ook wel voor de jongere generatie, kan een verklaring ervan, dacht ik, wel nuttig zijn. Het is namelijk zo dat de Markstraat tot 1954 Kerkdreef heette. In de volksmond was dat altijd kortweg ‘Dreef’ en velen hebben toen na de naamswijziging aan de nieuwe naam moeten wennen. Het ‘Drifke’ heeft in 1954 de officiële naam ‘Kleine Dreef’ gekregen.

Tijdens de renovatie van het patronaat in 1976 konden Terheijdenaren een nieuwe naam opgeven. Twee inzenders: Van Beek en Van der Made kwamen met ‘De Dreef’. Gemeenschapshuis ‘De Dreef’ heeft bestaan van 1977 tot 1998. En in die jaren konden wij, net als onze ouders en voorouders, weer naar ‘De Dreef’.

In 1998 is De Vlasselt de aangever geweest voor de naam ‘De Cour’. Dit als een herinnering aan de speelplaats bij de meisjesschool en het Thomasklooster, die destijds ‘De Cour’ werd genoemd.

Johan van der Made (Rondom De Toren 1977)