• van: 1701
  • tot heden

De Linie van de Munnikenhof is in 1701 aangelegd als onderdeel van Van Coehoorns Zuiderfrontier tussen Breda en Geertruidenberg. Het is een getenailleerde (zigzagvorm), aarden wal met een natte gracht. Deze linie sloot de hoger gelegen gronden tussen de inundaties (onderwaterzetting) van De Vucht en De Zegge af. De aanleg van het Markkanaal in 1911 doorsneed de linie . Een echte verdedigingsfunctie had ze dan al niet meer, maar pas in 1952 werd de linie officieel opgeheven. De linie is intussen hersteld als zichtbaar element in het landschap en het gebied er omheen is natuurgebied. Toeristen kunnen er wandelen en fietsen.

Natuurbeheergroep de Linie van de Munnikenhof

Deze natuurbeheergroep, bestaat uit 18 vrijwilligers en houdt zich sinds eind vorige eeuw bezig met onderhoud en educatie van de navolgende objecten:

  1. Linie van de Munnikenhof
  2. Spinolaschans
  3. Spaans kerkhofje
  4. Kleine Schans

De werkzaamheden worden in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer uitgevoerd.

 

Als natuurbeheergroep zorgen wij er voor dat de Linie toegankelijk blijft voor bezoekers. Wandelpaden worden jaarlijks schoon gezet en de door de natuurbeheergroep aangelegde paddenpoelen worden ontdaan van bomengroei. De in de loop der jaren spontaan groeiende elzen op de flanken van de Linie worden momenteel verwijderd zodat het zicht op de Linie beter tot zijn recht komt. In de naaste toekomst willen we nog een klein schansje bij de Linie, dat nu aan het oog wordt onttrokken, in volle glorie laten herrijzen en voor het publiek openstellen.