Boekjeslijst

Nr.         Jaar     Artikel / titel                                                                      

 

1          1978     Raadhuis e.a. artikelen                                                 

2          1979     Artikelen van Laarakker                                                                         

3          1979     “De Vlasselt” e.a. artikelen                                                                    

4          1979     Parochiegeschiedenis van Wagenberg                                      

5          1979     Grote Namen, enz.                                                                               

6          1980     Vlasselt’s twee Liniëntocht                                                        

7          1980     De Bevrijding van de Gemeente Terheijden                                                        

8          1980     Straatnamen in de Gemeente Terheijden                                                           

9          1980     Diverse artikelen

10         1981     De Watersnood (herdruk 1993)                                                              

11         1981     Leerlooierij e.a. artikelen                                                                                   

12         1981     Diverse artikelen                                                                                   

13         1981     Looierij e.a. artikelen                                                                                         

14         1982     Wilde Planten                                                                                                   

15         1982     De Gemeente 100 jaar geleden                                                             

16         1982     Diverse artikelen                                                                                               

17         1982     Diverse artikelen                                                                                               

18         1983     Graven spreken in Terheijden I                                                             

19         1983     Kloveniersgilde St Antonius Abt                                                            

20         1983     Graven 2 e.a. artikelen                                                                          

21         1983     Diverse artikelen                                                                                               

22         1984     Diverse artikelen                                                                                               

23         1984     Kermis in vroegere tijden                                                                                  

24         1984     Herbergen vroeger en nu                                                                                  

25         1984     100 Jaar Thomasgesticht                                                                                  

26         1985     Bevrijding van Wagenberg                                                                                

27         1985     Eeuwenoude handwerkmotieven                                                                       

28         1985     Kastelen e.a. artikelen                                                                          

29         1985     Broeder Gummarus, leraar en schrijver                                                  

30         1986     Geloofsleven in de Parochie H.Antonius Abt                                                      

31         1986     Buurtvereniging “De Straat” 50 jaar                                                                    

32         1986     Textiel van weleer                                                                                 

33         1986     125 jaar bijz. onderwijs Wagenberg                                                                   

34         1987     Callotpad 1- De 80-jarige oorlog 1                                                                     

35         1987     Callotpad 1- De 80-jarige oorlog 2                                                                     

36         1987     De H.Gummarus-kerk in woord en beeld                                               

37         1987     Slikgat: een dorp uit oude doosjes I                                                                   

38         1988     Het ambacht klompen maken                                                                

39         1988     Jubileum, Boomsigt, e.a.                                                                                  

40         1988     N.C.B. Wagenberg e.a.                                                                         

41         1988     Onafhankelijkheid, e.a.                                                                         

42         1989     Traaise vertelsels                                                                                             

43         1989     Veldnamen 1                                                                                        

44         1989     Veldnamen 2                                                                                        

45         1989     Bewoners en verhalen                                                                           

46         1990     ABC alfabet XYZ                                                                                              

47         1990     Handschriften, handwerken en liederen                                                  

48         1990     De Natuur 1

49         1990     Slikgat: een dorp uit oude doosjes 2                                                      

50         1990     Rond 100 jaar telefoon                                                                         

51         1991     Turfschip                                                                                             

52         1991     Dokter & doctor SAUTER                                                                                  

53         1991     De Natuur 2                                                                                         

54         1991     De kerkramen van St. Antonius Abt                                                                   

55         1991     Uit de schuif van 't kabinet                                                                                

56-57    1992     H.K. Widam (Harrie Krijnen) vertelt                                                                    

58-59    1992     Onze molens (vanwege 250 jaar “De Arend”)                                         

60         1992     Ambachten en beroepen Terheijden 1920-1970                                      

61         1992     De Natuur 3                                                                                         

62-63    1993     Met een glimlach (gedichtenbundel)                                                       

64-65    1993     Onze brandweer 175 jaar                                  

66         1993     Biljartvereniging ESDO Terheijden 1943-1993                                         

67         1994     De Natuur 4                                                                                         

68         1994     Rector Scheermakers                                                                           

69         1994     Ambachten en beroepen in Wagenberg                                                 

70         1994     Mobilisatie & Bevrijding                                                                         

71         1995     Weer ’n boekje van H.K.Widam                                                             

72         1995     Bij 'De Tol' begon de oorlog                                                                  

73         1995     Van wereldkampioen tot ..                                                                    

74         1995     Wagenberg voetbalt 1                                                                          

75         1995     Huisraad, vee en boerengereedschap in de 17e& 18e eeuw                                

76         1996     Familie Reniers                                                                                    

77         1996     Parochie H. Gummarus Wagenberg 200 jaar                                                     

78         1996     Bestuurders gemeente Terheijden 1328-1996                                         

79         1997     Uit de historie van onze dorpen                                                             

80         1997     Het beste uit de TRAAISE REVUES 1949-1959                          

81         1997     HCW 35 jaar                                                                                        

82         1997     Oit óós dialekt                                                                                      

83         1998     Honderd jaar NCB in Wagenberg                                                                      

84         1998     Terheijden het dorp van mijn jeugd                                                                    

85         1998     Patronaat St.Aloysius Wagenberg                                                                     

86         1999     Begraven in en rond de H.Antonius Abt-kerk                                          

87         1999     Liedjes om mee te zingen                                                                                 

88         1999     Henkie's Traaise jeugdherinneringen                                                      

89         1999     Heemkalender 2000                                                                              

90         2000     Herenkoor 250 jaar                                                                               

91         2000     Voor tussen de schuifdeuren                                                                 

92         2000     Bijna 100 jaar gildekamer op het Moleneind                                                       

93         2000     Voerman Joosen 100 jaar ‘op de baan’                                                  

94         2001     Historische detectives                                                                          

95         2001     Langs de Merkkaant - Sauter - Van Meer - Register                               

96         2001     Emmaus Langeweg 1971-2001                                                              

97         2002     Kruisgebouw Terheijden                                                                        

98         2002     Hoeveel Tol hebben wij betaald?                                                                       

99         2002     Monumentaal Wagenberg                                                                                 

100       2002     De H. Antonius Abt-kerk Terheijden                                                                   

101       2003     Monumentaal Terheijden                                                                                   

102       2003     Trouwboek van 'De Vlasselt'

103       2003     Back to the Sixties                                                                                

104       2004     44 Jaar carnaval in Traaie                                                                     

105       2004     Markante gezichten                                                                              

106       2004     De veren over de Mark 1                                                                                   

107       2004     De kerk en de Protestantse Gemeente                                                   

108       2005     Schoolboek van “De Vlasselt”                                                               

109       2005     Wagenberg voetbalt 2                                                                          

110       2005     40 jaar Vooruitstrevende politiek                                                           

111       2006     Petrus van Schendel, kunstschilder                                                                   

112       2006     Kermisboek van ‘De Vlasselt’                                                                

113       2006     Het Wagenbergs Toneel                                                                                   

114       2007     Uit de schuif van ’t kabinet 2                                                                  

115       2007     Gooien met alle Knuppels                                                                                 

116       2007     50 Jaar Hengelsport in Wagenberg                                                                    

117       2007     De Jeugd van Mieke Damen                                                                 

118       2008     100 Jaar Duivensport Terheijden 1906 – 2006           

119       2008     Omwaterde Kastelen of Heerenhuijsingen                                                          

120       2008     Harmonie Terheijden 150 jaar                                                               

121       2008     Bomen in Kaart                                                                                    

122       2009     Stamboomonderzoek of genealogie                                                      

123       2009     Bestuurders,grenzen en ontginningen tot 1500                                       

124       2009     44 jaar Erpelrooiersland Wagenberg 1965 – 2009                                              

125       2009     90 jaar Volksbelang in de gemeente Drimmelen                                     

126       2010     Van Alphen en aanverwante families                                                     

127       2010     Uit de schuif van het Kabinet deel 3                                                       

128       2010     Geschiedenis van de Kleine Schans                                                      

129       2010     Een dorp uit Oude Doosjes deel 3                                                                     

130       2011     Wagenberg Toen & Nu Ons dorp in beeld                                                          

131       2011     Al 200 jaar Burgerlijke Stand                                                                 

132       2011     Kunst Varia                                                                                          

133       2011     Oude beroepen                                                                                    

134       2012     K.M.G. Katholiek Meisjes Gilde Wagenberg                                                       

135       2012     De Hartel                                                                                 

136       2012     Zonzeelschool – fotoboekje                                          

137       2012     Vlasselt Varia                                                               

138       2013     Eendenkooi                                                                 

139       2013     Gezinnenboek – fotoboek                                                        

140       2013     Poëziealbums                                                              

141       2013     Vlasselt Varia met o.a. De jeugdjaren van Rien van Unen in Terheijden 1921-1945           

142       2014     Stambomen in ons heem                                                          

143       2014     EHBO-vereniging Wagenberg 75 jaar 1939-2014                                    

144       2014     1e Koningsdag                                                                                    

145       2014     Schoolverlaters 2014                                                    

146       2015     Oorlogsherinneringen na 70 jaar vrijheid                        

147       2015     Bestuurders, grenzen en bezittingen 1500-1550              

148       2015     Het Puzzelbad

149       2016     Puzzel.

150       2016     SVT 90 jaar

151       2016     Pioniers van de natuur in de Binnenpolder

152       2017     Onze dorpen in vogelvlucht

153       2017     24 jaar Markpontje

154       2017     Trouwboek van ‘De Vlasselt’ deel 2 Zo zijn wij getrouwd

155       2018     Vogels in en rond het dorp

156       2018     Veldnamen in de voormalige gemeente Terheijden

157       2019     Verhalen van Johan Bax met illustraties van Jos Krijnen

158       2019     40 jaar Rondom de Toren

159       2019     Receptenboek van ‘De Vlasselt’

160       2020     Wat onze voorouders wisten

161       2020     De Zingende Dierenarts Rinus Rasenberg Boerenzoon uit Wagenberg

162       2020     Spel TerWaLa

163       2021     Mensen maken Emmaus, 50 jaar samen actief voor de idealen van Emmaus Langeweg

164       2021     Wat onze voorouders wisten 2

165       2021     Nog meer verhalen van Johan Bax met illustraties van Jos Krijnen

166       2022     Van Kleine Schans naar Chinese Muur door Pierre Gruca

167       2022     40 Jaar fotoclub DINASA Wagenberg