• De naam Onderdijk wijst op een dijk op Wagenberg. Jawel, want de in elkaars verlengde liggende...
  • van 1639 tot heden
    Op het grondgebied van de voormalige gemeente Terheijden liggen twee aarden schansen: de Kleine...