Vlasseltprijs

Sinds 1990 wordt de Vlasseltprijs jaarlijks toegekend aan personen, groepen of instellingen die zich hebben ingezet om beeldbepalende panden, markante landelijke gezichtspunten of historische waarden te behouden. Door deze prijs worden mensen gestimuleerd om het cultureel erfgoed, monumenten en beeldbepalende gebouwen in hun woonkernen in stand te houden.

Lijst van winnaars
Jaar Uitgereikt aan Pand/Object Juryrapport Foto
2023 Sebastiaan Smeur en Isa Botermans Hoofdstraat 52 Woning van Sebastiaan Smeur en Isa Botermans .Voor het terugbrengen van de voorgevel van Hoofdstraat 52 in authentieke staat
2022 Jan van Bragt Jan van Bragt Voor het behoud van de natuur en de biodiversiteit in het bijzonder
2021 Jeroen en Sabine Dorpsstraat 58 Wagenberg Voor het in originele staat terugbrengen van de oude pastorie in Wagenberg
2020 Werkgroep Rk kerk en Witte kerkje Antonius Abt kerk en Protestante kerk Terheijden Werkgroepen van deze kerken zorgen voor het in stand houden van de kerken door verscheidene activiteiten te organiseren
2017 Marlies en Annelies Bax Schepenhof 22, Terheijden De bouwvallige schuur is omgetoverd tot een schuur met oude balken .Nu is er de huisartsenpraktijk Onder de Torens" gevestigd.
2012 Fam. van der Vlies Brouwerijstraat 46, Wagenberg
2012 Fam van der Vlies Brouwerijstraat 46 Wagenberg
2011 Stichting Behoud Gummaruskerk Gummaruskerk Wagenberg Eervolle onderscheiding voor het behoud van historische waarden en vanwege het enthousiasme en inzet bij hun acties om geld voor de restauratie in te zamelen.
2010 Fam. Visker Raadhuisstraat 6, Terheijden Voor het restaureren van de gevels, goten en daken met originele materialen. Voor het behouden van het historische hekwerk en de inspanningen om de historische indeling terug te brengen.
2009 Fam. Smoelders - Rikken Raadhuisstraat 29, Terheijden Het behouden van de fraaie voorgevel, maar vooral het vakkundig herstel van het voegwerk van de zijgevel en de scheidingsmuur in het Kwakerpad.
2008 Dhr. Piet Fens Wagenstraat 78, Wagenberg Het vervangen van de rieten kap, en van een groot raam in de voor- gevel door 2 "zesruits" schuiframen en het aanpassen, respectievelijk restaureren van de bijgebouwen.
2007 Fam. Bax - Lievens Poolsedreef 2, Terheijden Voor het behoud van de historische waarde van het pand: het terugplaatsen van de originele getoogde dubbele deur, sparingen in de gevel en het hergebruik van oude dakpannen bij de restauratie.
2007 Fam. Verbraak Brouwerijstraat 23, Wagenberg
2006 Wiljan en Marga van Bragt- van Beek Wagenstraat 42, Wagenberg Voor de restauratie van de Vlaamse schuur, waarbij de rieten kap, het gevelmetselwerk en de houten gevelbetimmering op originele wijze zijn hersteld en/of vernieuwd zijn teruggebracht.
2005 Stichting Surplus Oude Pastorie Terheijden Het behouden van de historische waarde. Met name het apart laten staan van deze voormalige pastorie (met zijn karakteristieke beukenbomen in de voortuin) bij de bouw van het verzorgingshuis Antonius Abt.
2004 Fam. de Haas Hoofdstraat 18, Terheijden Voor het behouden van de histo rische waarde en met name het aanbrengen van 2 stuks "zes-ruits" schuiframen in plaats van de etalageramen van het vroegere winkeltje.
2003 Fam. Bartels Hoofdstraat 50, Terheijden Vanwege het behouden van de karakteristieke details van dak en gevels bij het onderhoudsplan van dit pand.
2002 Fam. Hoevenaar Brouwerijstraat 20, Wagenberg Voor het behoud van de historische buitenkant van het pand, maar vooral vanwege het zorgvuldig behouden van historische details in het interieur.
2001 Fam. Raats Nieuwe Bredase Baan 1, Breda "In Den Gebraden Aal". Voorheen Bredaseweg 25 te Terheijden, later Nieuwe Bredase Baan 1 te Breda. Door reconstructie en verbreding van de verkeersweg gesloopt.
2000 Fam. van Santvoort Raadhuisstraat 4, Terheijden Na de ontkoppeling van het Gemeentehuis is de voormalige ambtswoning van binnen en van buiten weer in oude glorie hersteld. De haag en leilinden benadrukken dit historische karakter.
1999 Dhr. en mevr. Taks Moerdijkseweg 1, Terheijden Een groepje bomen, midden in de wei waar vroeger het "Theehuisje" heeft gestaan, is (ondanks dat het soms problemen gaf bij de mechanische bewerkingen van het land) behouden gebleven.
1998 Douwe en Elly Rijpsma Hoofdstraat 15, Terheijden Omdat bij de renovatie oud-Hollandse dakpannen zijn gebruikt, bij het gevelmetselwerk ijsselsteentjes en het voegwerk op originele wijze met een zogenaamde dagvoeg is gedaan.
1997 Dhr. A. van Duinhoven en mevr. F. van Berloo Parallelweg 24, Wagenberg Het in stand houden van het gemeentelijk monument en het beeldbepalende karakter van hun woning, schuur en buxustuin.
1996 Dhr. en mevr. Hoogveldt Raadhuisstraat 40, Terheijden Toegekend voor de restauratie van hun historisch woonhuis. Het onderscheiden object is hun oude pand, dat nu zijn karakteristiek aanzien heeft teruggekregen.
1995 Dhr. en mevr. De Been Raadhuisstraat 30, Terheijden Voor het behoud en instandhouding van het beeldbepalende karakter van het pand.
1994 Dhr. en mevr. Braat “Het Hooghuis” Raadhuisstraat 26, Terheijden Het restaureren van met name de kapconstructie met extra stalen verstevigingen en interne restauratie van het pand.
1993 Werkgroep St. Antonius Abt H. Antonius Abt- kerk Voor het verlevendigen van het interieur van de kerk en het verfraaien met historische en religieuze kunstschatten.
1992 Dhr. A. Hessels Hoevenseweg 16, Wagenberg
1991 Josine Farla en Johan Surewaard Kloosterlaan 2, Langeweg
1991 Dhr. en mevr. de Wijs Hoofdstraat 16, Terheijden Voor het in stand houden van het rijksmonument , met name het originele interieur.
1990 Dhr. A. Klop De Eendenkooi